Verwijzers aan het woord


Deel dit bericht via:

Als kinesitherapeuten hebben we het voorrecht mensen fysisch te mogen, en zelfs te moeten, aanraken waardoor ze vaak onverwachte onthullingen doen die ze normaliter nooit tegen derden of zelfs intimi zouden doen. Ze geven zichzelf letterlijk en figuurlijk bloot waardoor de barrière tot intieme gesprekken klein is. Feit is ook dat er dikwijls geen rechtstreeks oogcontact is (vb. bij behandeling van rug-en nekproblemen) waardoor mensen zich minder bedreigd voelen om over hun problemen te spreken. Komt daarbij ook dat gesprekken daarover vaak spontaan gebeuren, enerzijds doordat een kinebehandeling meestal minimum 9 sessies bedraagt en de behandelduur 30 min. inhoudt, wat hoe dan ook een band schept tussen beiden. Anderzijds is de druk om over hun psychische problemen te spreken er niet, in tegenstelling tot een sessie bij de psycholoog. M.a.w., op de kinetafel horen we als zorgverlener vaak schrijnende verhalen en problemen waarmee mensen worstelen, samengaande met hun lichamelijke klachten natuurlijk. Als kine is het dan ook belangrijk de patiënt holistisch te benaderen en niet enkel de lichamelijke klachten.

Dikwijls zijn die mensen al in behandeling bij psychologen en/of psychiaters maar is het belangrijk dat ze weten dat Tele-Onthaal 24/24u voor hen bereikbaar is, wat uiteraard niet het geval is bij hun zorgverleners.

In die optiek geef ik hen dan ook die info mee. Het is een belangrijke tool waarvan ze gebruik kunnen maken ingeval van urgentie. Het feit te weten dat ze permanent hulp kunnen vragen, geeft hen ook een geruststellend gevoel. Eveneens het feit dat Tele-Onthaal telefonisch gebeurt zorgt ervoor dat patiënten die stap vlugger kunnen zetten. Ze hoeven zich niet te verplaatsen, ze kunnen anoniem blijven, het is gratis en ze zijn verzekerd van professionele hulp van mensen die gespecialiseerd zijn in levensbedreigende situaties.

Dit alles maakt van Tele-Onthaal een onmisbare schakel in het welzijn van psychisch hulpbehoevenden. Jullie zijn vaak het ultieme redmiddel in extreme crisissituaties. M.a.w., jullie zijn uniek en de moeite waard om jullie diensten nog meer bekendheid te geven.

- Zelfstandig kinesiste
Geestelijke gezondheidszorg
Tele-onthaal is een waardevolle partner in het hulpverleningslandschap algemeen
Image
Klinisch psycholoog-psychotherapeut CGG
Geestelijke gezondheidszorg
Dan is het voor iedereen, ook voor het personeel, een geruststelling te weten dat de gedetineerde een gesprek met Tele-Onthaal kan aanvragen.
Image
Maatschappelijk assistente gevangenis
Geestelijke gezondheidszorg
In onze zorg voor de kankerpatiënt en zijn naasten, zien we Tele-Onthaal als een belangrijke partner
Image
Chris Heremans, verantwoordelijke Psychosociale Diensten Kom op tegen Kanker
Geestelijke gezondheidszorg
Op het moment dat er weinig sociale omkadering is, op moeilijke momenten, ook ’s nachts, als er niet onmiddellijk hulp voorhanden is.
Image
Directeur verpleging AZ Lokeren
Geestelijke gezondheidszorg
Even stil staan bij, luisteren naar, attent zijn, nadenken, de innerlijk rijkdom aan ideeën slechts spaarzaam inzetten, omdat 'thoughtfulness' verwijst naar luisteren, aanwezig zijn, ontmoeten, tijd maken.
Image
Psychotherapeut
Geestelijke gezondheidszorg
Je moet het maar doen … onvoorwaardelijk luisteren in een samenleving vol koptelefoons en oortjes
Image
Philippe Bocklandt, docent en onderzoeksmedewerker onlinehulp, Arteveldehogeschool – Sociaal werk
Geestelijke gezondheidszorg
Dit alles maakt van Tele-Onthaal een onmisbare schakel in het welzijn van psychisch hulpbehoevenden. Jullie zijn vaak het ultieme redmiddel in extreme crisissituaties.
Image
Zelfstandig kinesiste
Geestelijke gezondheidszorg
We zijn er van overtuigd dat spreken over de mogelijkheden omtrent hulp bij sterven niet gevaarlijk is, er niet over spreken wel.
Image
Lieve Thienpont, Vonkel
Geestelijke gezondheidszorg
Tele-Onthaal is hét levende bewijs van de kracht van luisteren.
Image
Anniek Gavriilakis, Bond Zonder Naam
Geestelijke gezondheidszorg
Omdat we maatwerk bieden bij het matchen moeten ze soms enkele maanden wachten op een geschikte en beschikbare buddy. Tijdens de wachttijd vernemen we dat mensen bellen naar TO.
Image
Buddywerking i.s.m. VZW Metawonen