Deel dit bericht via:

Als kinesitherapeuten hebben we het voorrecht mensen fysisch te mogen, en zelfs te moeten, aanraken waardoor ze vaak onverwachte onthullingen doen die ze normaliter nooit tegen derden of zelfs intimi zouden doen. Ze geven zichzelf letterlijk en figuurlijk bloot waardoor de barrière tot intieme gesprekken klein is. Feit is ook dat er dikwijls geen rechtstreeks oogcontact is (vb. bij behandeling van rug-en nekproblemen) waardoor mensen zich minder bedreigd voelen om over hun problemen te spreken. Komt daarbij ook dat gesprekken daarover vaak spontaan gebeuren, enerzijds doordat een kinebehandeling meestal minimum 9 sessies bedraagt en de behandelduur 30 min. inhoudt, wat hoe dan ook een band schept tussen beiden. Anderzijds is de druk om over hun psychische problemen te spreken er niet, in tegenstelling tot een sessie bij de psycholoog. M.a.w., op de kinetafel horen we als zorgverlener vaak schrijnende verhalen en problemen waarmee mensen worstelen, samengaande met hun lichamelijke klachten natuurlijk. Als kine is het dan ook belangrijk de patiënt holistisch te benaderen en niet enkel de lichamelijke klachten.

Dikwijls zijn die mensen al in behandeling bij psychologen en/of psychiaters maar is het belangrijk dat ze weten dat Tele-Onthaal 24/24u voor hen bereikbaar is, wat uiteraard niet het geval is bij hun zorgverleners.

In die optiek geef ik hen dan ook die info mee. Het is een belangrijke tool waarvan ze gebruik kunnen maken ingeval van urgentie. Het feit te weten dat ze permanent hulp kunnen vragen, geeft hen ook een geruststellend gevoel. Eveneens het feit dat Tele-Onthaal telefonisch gebeurt zorgt ervoor dat patiënten die stap vlugger kunnen zetten. Ze hoeven zich niet te verplaatsen, ze kunnen anoniem blijven, het is gratis en ze zijn verzekerd van professionele hulp van mensen die gespecialiseerd zijn in levensbedreigende situaties.

Dit alles maakt van Tele-Onthaal een onmisbare schakel in het welzijn van psychisch hulpbehoevenden. Jullie zijn vaak het ultieme redmiddel in extreme crisissituaties. M.a.w., jullie zijn uniek en de moeite waard om jullie diensten nog meer bekendheid te geven.

Zelfstandig kinesiste>