Verwijzers aan het woord


Tele-Onthaal … zachte kracht in onze samenleving

Al 30 jaar kruist de werking van Tele-Onthaal mijn professionele weg.

Al die tijd heb ik Tele-Onthaal ervaren als KRACHT.

Je moet het maar doen …

… altijd – 24/24 u en 7/7 dagen – beschikbaar zijn;

… elk jaar 10.000 chatgesprekken voeren – vooral buiten de werkuren van welzijnswerkers en zorgverstrekkers;

… blijven professionaliseren als vrijwilligers via supervisie, intervisie, vorming, opleiding, … omkaderd door een sterk team beroepskrachten – die zelf bereid zijn om steeds te actualiseren;

… als organisatie een stevige plek verwerven als laagdrempelig aanspreekpunt voor alle mogelijke hulp- en zorgvragen;

… blijven vernieuwen: een uitgebreider chataanbod, een nieuwe website, nieuwe doelgroepen bereiken, …

… blijven werk maken van kwaliteit: focussen op wat hiér en nù mogelijk is.

Daarenboven is Tele-Onthaal vooral ZACHTE kracht.

Je moet het maar doen …

… onvoorwaardelijk luisteren in een samenleving vol koptelefoons en oortjes;

… 24/24 het signaal geven ‘hoe is het met jou?’ als permanent symbool van een warme samenleving;

… ‘aanwezig zijn’ en ‘mensen perspectief bieden’;

… engagement in alle anonimiteit.

- Philippe Bocklandt, docent en onderzoeksmedewerker onlinehulp, Arteveldehogeschool – Sociaal werk
Geestelijke gezondheidszorg
Tele-onthaal is een waardevolle partner in het hulpverleningslandschap algemeen
Image
Klinisch psycholoog-psychotherapeut CGG
Geestelijke gezondheidszorg
Dan is het voor iedereen, ook voor het personeel, een geruststelling te weten dat de gedetineerde een gesprek met Tele-Onthaal kan aanvragen.
Image
Maatschappelijk assistente gevangenis
Geestelijke gezondheidszorg
In onze zorg voor de kankerpatiënt en zijn naasten, zien we Tele-Onthaal als een belangrijke partner
Image
Chris Heremans, verantwoordelijke Psychosociale Diensten Kom op tegen Kanker
Geestelijke gezondheidszorg
Op het moment dat er weinig sociale omkadering is, op moeilijke momenten, ook ’s nachts, als er niet onmiddellijk hulp voorhanden is.
Image
Directeur verpleging AZ Lokeren
Geestelijke gezondheidszorg
Even stil staan bij, luisteren naar, attent zijn, nadenken, de innerlijk rijkdom aan ideeën slechts spaarzaam inzetten, omdat 'thoughtfulness' verwijst naar luisteren, aanwezig zijn, ontmoeten, tijd maken.
Image
Psychotherapeut
Geestelijke gezondheidszorg
Je moet het maar doen … onvoorwaardelijk luisteren in een samenleving vol koptelefoons en oortjes
Image
Philippe Bocklandt, docent en onderzoeksmedewerker onlinehulp, Arteveldehogeschool – Sociaal werk
Geestelijke gezondheidszorg
Dit alles maakt van Tele-Onthaal een onmisbare schakel in het welzijn van psychisch hulpbehoevenden. Jullie zijn vaak het ultieme redmiddel in extreme crisissituaties.
Image
Zelfstandig kinesiste
Geestelijke gezondheidszorg
We zijn er van overtuigd dat spreken over de mogelijkheden omtrent hulp bij sterven niet gevaarlijk is, er niet over spreken wel.
Image
Lieve Thienpont, Vonkel
Geestelijke gezondheidszorg
Tele-Onthaal is hét levende bewijs van de kracht van luisteren.
Image
Anniek Gavriilakis, Bond Zonder Naam
Geestelijke gezondheidszorg
Omdat we maatwerk bieden bij het matchen moeten ze soms enkele maanden wachten op een geschikte en beschikbare buddy. Tijdens de wachttijd vernemen we dat mensen bellen naar TO.
Image
Buddywerking i.s.m. VZW Metawonen