Tele-Onthaal … zachte kracht in onze samenleving

Al 30 jaar kruist de werking van Tele-Onthaal mijn professionele weg.

Al die tijd heb ik Tele-Onthaal ervaren als KRACHT.

Je moet het maar doen …

… altijd - 24/24 u en 7/7 dagen - beschikbaar zijn;

… elk jaar 10.000 chatgesprekken voeren – vooral buiten de werkuren van welzijnswerkers en zorgverstrekkers;

… blijven professionaliseren als vrijwilligers via supervisie, intervisie, vorming, opleiding, … omkaderd door een sterk team beroepskrachten – die zelf bereid zijn om steeds te actualiseren;

… als organisatie een stevige plek verwerven als laagdrempelig aanspreekpunt voor alle mogelijke hulp- en zorgvragen;

… blijven vernieuwen: een uitgebreider chataanbod, een nieuwe website, nieuwe doelgroepen bereiken, …

… blijven werk maken van kwaliteit: focussen op wat hiér en nù mogelijk is.

Daarenboven is Tele-Onthaal vooral ZACHTE kracht.

Je moet het maar doen …

… onvoorwaardelijk luisteren in een samenleving vol koptelefoons en oortjes;

… 24/24 het signaal geven ‘hoe is het met jou?’ als permanent symbool van een warme samenleving;

… ‘aanwezig zijn’ en ‘mensen perspectief bieden’;

… engagement in alle anonimiteit.

Philippe Bocklandt, docent en onderzoeksmedewerker onlinehulp, Arteveldehogeschool – Sociaal werk
>