Deel dit bericht via:

Soms merk je dat een woord ontbreekt in de taal. Dat gemis ontstaat maar omdat een andere taal wel dit begrip kent. Zo kent het Engels het begrip “thoughtfulness”, dat een resem Nederlandse begrippen omvat als ‘nadenkend’, ‘bedachtzaam’, ‘rijk aan oorspronkelijke gedachten’ en ‘attent’. Hoewel wij dit woord niet kennen, zou het zich nochtans ook bij ons op een aantal plaatsen kunnen nestelen. Een van die plaatsen is Tele-Onthaal.

Sinds meer dan 15 jaar ontmoet ik op regelmatige basis de vrijwilligers. Men vraagt mij dan om met hen na te denken over bepaalde thema’s waar ze tegenaan lopen aan de telefoon of aan de chat. Altijd weer merk ik hoezeer ze “thoughtful” willen zijn, ook al heeft geen van hen dit woord ooit in de mond genomen. Even stil staan bij, luisteren naar, attent zijn, nadenken, de innerlijke rijkdom aan ideeën slechts spaarzaam inzetten, omdat “thoughtfulness” verwijst naar luisteren, aanwezig zijn, ontmoeten, tijd maken. Jezelf wegcijferen ook, je bezorgdheden vaak voor jezelf houden, geïnteresseerd zijn, accepteren zonder meer, steunen door samen naar bepaalde levensstukjes te kijken, wars van oplossen.

Luc Van den Berge, psychotherapeut>