Hieronder kan je jaarverslagen van Tele-Onthaal Antwerpen downloaden.

In jaarverslagen vind je een weergave van Tele-Onthaal Antwerpen. Een beperkte weergave – uiteraard.

Hoe kunnen we voldoende waardering uitdrukken voor die vrijwilligers die zich dag en nacht inzetten om de telefoon en chat bemand te houden? Hoe kunnen we duidelijk maken hoeveel respect we hebben voor die mensen, die ons hun zorgen, angsten, vragen toevertrouwen? Hoe zouden we de rijkdom van een gesprek tussen 2 anonieme mensen kunnen beschrijven?

Dit is niet in cijfers te vatten. Maar hopelijk geeft het je toch een beeld. Een idee. Een vermoeden….

We willen vooral iedereen bedanken die hiertoe op één of andere manier bijgedragen heeft.
Elk jaar opnieuw het besef hoeveel mensen dit wel geweest zijn, doet ons enorm deugd!

>